ฉีดพ่นโควิด-19 แล้ว เราจะรอดไหม....


คุยกับ รศ.วีรชัย พุทธวงศ์ ภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ ที่รู้จักกันดี ในชื่อ อ.อ๊อด ให้ข้อมูลทางวิชาการว่า สรุปแล้ว การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ควรทำหรือไม่ และ เหมาะสมหรือไม่


อ.อ๊อด บอกว่า ต้องแยกเป็น 2 แบบ ฉีดพ่นตัวเอง ฉีดพ่นคนอื่น กับ การฉีดพ่นสถานที่

เอาอันแรกก่อน ฉีดพ่นตัวเอง...อยากพ่นอะไรก็พ่นไป ทำได้ เพราะ เป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่ก็ต้องเลือกน้ำยาที่ใช้กับร่างกายได้


ฉีดพ่นคนอื่น...ก็ต้องอนุญาตให้ทำ ที่สำคัญ น้ำยาที่ใช้ต้องเป็นน้ำยาที่ฉีดพ่นร่างกายได้

ส่วน ฉีดพ่นสถานที่ อันนี่เป็นประเด็น...............ร้อนแรงมว๊ากกก 

อ.อ๊อดบอกว่า การฉีดพ่นสถานที่ถ้าในบ้านเราเอง...ทำได้ เพราะก็เป็นสิทธิ แต่ถ้าเป็นในพื้นที่สาธารณะ ต้องได้รับอนุญาตก่อน (คล้ายๆไปฉีดยุง ฉีดปลวกในชุมชน ก็ต้องขออนุญาตท้องถิ่นก่อน)

เหตุที่ต้องขออนุญาต เพราะ ทั้งการฉีดยุง ฉีดปลวก รวมถึง ฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อโควิด-19 ใช้วัตถุอันตราย ประเภท 3 ในการทำ

วัตถุอันตราย ประเภท 3 คือ อะไร

ตามข้อมูลของเว็บไซต์ องค์การอาหารและยา (อย.) ระบุว่า วัตถุอันตราย ประเภท 3 เป็นวัตถุอันตรายที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ต้องขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และต้องได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะประกอบกิจการได้ การแสดงฉลากจะต้องแสดงเลขทะเบียนวัตถุอันตรายไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์

แล้ว วัตถุอันตราย ประเภท 3มีอะไรบ้าง

ตามข้อมูลของอย. บอกว่า มีตั้งแต่ ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด / ฆ่าเชื้อโรค ที่มีกรด ด่าง หรือสารกลุ่ม aldehydes เป็นสารสำคัญ เป็นต้น

สารกลุ่มอัลดีไฮด์ (aldehydes) !!!

คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขเพื่อประโยชน์แก่การฆ่าเชื้อโรค ทำความสะอาดพื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอื่นๆ หรือการแก้ไขการอุดตันของท่อหรือทางระบายสิ่งปฏิกูล

เมื่อหาข้อมูลเพิ่ม พบว่า ใน ไฮเตอร์ หรือ เดตตอล ที่นิยมใช้ฆ่าเชื้อในช่วงนี้ ล้วนมี สารกลุ่มอัลดีไฮด์เป็นส่วนประกอบหลัก

***แปลว่า***

ถ้าจะฉีดพ่นพวกนี้ ต้องได้รับอนุญาตก่อน....จึงจะ "ทำได้"

ส่วน ฉีดพ่น เป็นวิธีที่เหมาะสมไหม

อ.อ๊อด บอกว่า ถ้าทำถูกวิธีก็จะเหมาะสม แต่ถ้าทำไม่ถูกก็ไม่เหมาะสม

แบบที่ถูก คือ ฉีดในแนวขนานกับวัตถุ หรือ เอียงขึ้นจากแนวขนาน 30 องศา เพราะ ละอองจะตกลงไปที่พื้นที่คลุมและฆ่าเชื้อโรค

แบบที่ไม่ถูก คือ ฉีด จ่อๆ ฉีด แบบฉีดปลวก ฉีดยุง เพราะ ละอองจะพุ่งกระจาย

สรุป คือ ฉีดพ่นโควิด-19 เราก็รอดได้ ถ้าฉีดพ่นถูกวิธี หรือ ถ้าไม่ฉีดส่วนตัวคิดว่าเราก็รอดเหมือนกัน แค่ไม่ไปสัมผัสอะไร ล้างมือปล่อยๆ และ ไม่จับหน้าตัวเอง


ขอบคุณข้อมูล จาก รศ.วีรชัย พุทธวงศ์ ภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์