No pain, No gain! การระดมความเจ็บปวด

อย่างที่ผมเคยพูดมาตลอดครับ Pain Points หรือความเจ็บปวด คือ Start up เราต้องเกิดความเจ็บปวดต่อบริการ หรืออะไรบางอย่าง แล้วคิดหาวิธีการแก้ปัญหา  นั่นคือสิ่งที่จะทำให้เกิดธุรกิจใหม่ขึ้นมา, สิ่งแรกคือ เราต้องแยกให้ออกว่าปัญหาที่มาจากความเจ็บปวดนั้นจริงๆ คืออะไร? และมันเป็นความเจ็บปวดแค่เราคนเดียวหรือ คนทั่วๆ ไปก็เจ็บปวดแบบเรา


เกณฑ์ทุกคนในแผนก ตั้งแต่ CMO ยันแม่บ้านเข้าห้องประชุมพร้อม ปากกา และ กระดาษ Post-it

“การระดมความเจ็บปวด” จะทำให้เราเข้าใจว่า Services หรือ Products ที่เรากำลังจะพัฒนานั้นจะไปทิศทางไหน ทีมงานที่เข้ามาช่วยกัน ระดมความเจ็บปวด หรือหา Paint Points นี้ จะช่วยกันออกความคิดเห็น  โดยเราเริ่มที่ Concept กลางของ Services และ Products ของเราก่อน เป็นโจทย์แรกให้ทุกคนรับรู้ เพื่อจะสรุปปัญหา และโยงเราไปพบกับจุดความเจ็บปวดร่วมกันของทุกคน นั่นคือ ความเจ็บปวดของลูกค้า ซึ่งเมื่อเราพบแล้วเราจะเห็นทางออกหรือ Solutions ของ Services นี้


สิ่งสำคัญของการระดมความเจ็บปวด คือ เมื่อคุณได้ความเห็นที่หลากหลาย จากทุกคนในทีมงานของคุณ แล้วโยงความสัมพันธ์ของปัญหา และความเจ็บปวดที่ใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน คุณจะได้ผลลัพธ์คือ ความชัดเจน


ขั้นตอนการประชุมเพื่อระดมความเจ็บปวด:

1.ตั้งสมมติฐานของปัญหา 

2.สร้าง Customer Journey เส้นทางการเดินทางของลูกค้า 

3.ระบุความเจ็บปวดที่น่าจะเกิดขึ้นใน Customer Journey ที่เราสร้างขึ้น ความเจ็บปวดนั้นประกอบไปด้วยความเจ็บปวดทาง ทางเทคนิค และ อารมณ์หรือความรู้สึกของผู้ใช้บริการ 

4.เลือกปัญหาที่เจ็บที่สุดที่ หรือเกิดผลกระทบที่มากที่สุด มีความสำคัญต่อลูกค้ามากที่สุด ที่เป็นจุดที่จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจ ปฏิเสธ Service และ Products ได้เลย 

5.สาเหตุของปัญหา หรือความเจ็บปวดที่เจ็บที่สุดนั้น ต้องมีความเกี่ยวข้องกับบางสิ่งที่จะแก้ไขมัน หาให้เจอในห้องประชุม อย่าเป็นการบ้านเด็ดขาด 

6.ระบุสมมติฐาน และ สาเหตุของปัญหา ดังกล่าวโดยการออกแบบสำรวจ หรือพูดคุยกับลูกค้า ซึ่งตรงนี้คือการบ้าน 


แม่แบบ ของการสร้างความเจ็บปวด:

แม่แบบต่อไปนี้เป็นการกลั่นให้ตกผลึกได้ง่ายขึ้น   สำหรับมุมมองที่ลูกค้าจะรับรู้:


             ฉันคือ.......(ระบุ 3 คุณลักษณะ)

             ฉันต้องการ........(ผลลัพธ์/ แนวทางการแก้ปัญหา)

             แต่........(ปัญหาที่ทำให้ต้องนิ่ง/หรือแก้ปัญหาไม่ได้)

             เนื่องจาก.........(สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา)


ทั้งหมดนี้ คือ ภาพรวมรูปแบบง่ายๆ ที่จะทำให้เราสามารถ Validate ธุรกิจของเรา         เพื่อออกแบบ Solution สำหรับ Services ในการสร้าสรรค์ธุรกิจใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


ในตอนต่อไป  เราจะมาลองแตกประเด็น ของการนำแม่แบบของ Pain Points นี้มาอธิบายและวิเคราะห์เชิงลึกดูครับ