ความสุขของชีวิตผมเป็นคนที่ไม่มีความทุกข์ใดใดที่ติดอยู่กับใจและตัวตน   นั่นอาจเป็นเพราะผมมีสุขภาพร่างกายที่ดี  ดูแลตัวเองดีทั้งทางกายและใจเป็นคนที่รักตัวเองมาก   เมื่อรักตัวเองแล้วก็แบ่งปันเมื่อมีโอกาสเมื่อมีเวลาก็จะหาความสุขไปมอบให้คนอื่นบ้างจะด้วยความสนุกของตัวเองหรือเพราะความสนุกของคนอื่นก็ได้  แต่ต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเป็นอันขาดสิ่งใดที่ทำแล้วเรามีความสุขแต่เดือดร้อนผู้อื่นไม่ว่าจะน้อยนิดเพียงใดก็จะไม่ทำสิ่งนั้นชีวิตเรามีเวลาเพียงน้อยนิดก็ต้องตายจากกันแล้ว    จึงสมควรที่จะทำให้ชีวิตมีความสุข  จะด้วยวิธีใดก็ทำเถิดถ้าเรามีความสุข  เราจะนึกถึงคนอื่นทันทีแต่หากเรายังมีทุกข์มารบกวนอยู่เราจะไม่สามารถไปทำอะไรให้คนอื่นมีความสุขได้

ผมจึงมีความสุขอยู่เสมอไม่เคยพร่องไปจากชีวิต  เมื่อเต็มแล้วเราก็แบ่งปันให้คนอื่นบ้าง  คนที่อยู่รอบข้างก่อน  คนที่ใกล้เราที่สุดแล้วค่อยไล่ห่างออกไป  จนเป็นสาธารณะ

ความสุขเป็นของวิเศษที่ชีวิตต้องการ  อย่างทำอะไรที่ให้เกิดทุกข์  ถ้าไม่รู้ไม่ชอบก็อย่าไปทำเด็ดขาด   เราเลือกได้อย่าหาเหตุผลมาอ้างเพื่อจะได้ไม่ต้องทำให้เกิดความสุขเลย  มันไม่มีดอกถ้าเราทำในสิ่งที่เรารักเราชอบเรามีความสุขแน่นอน

และถ้ามันไม่ทำให้ใครเดือดร้อน  ความสุขนั้นก็มั่นคงยั่งยืนอยู่กับเรา 

ความสุขไม่ต้องไปหา  เพราะมันอยู่กับเราตลอดเวลาตั้งแต่เราเกิด   ความสุขไม่เคยหนีหายไปไหน

มันอยู่กับเราเพียงเราจะใช้ความสุขที่มีอยู่นี้หรือไม่เท่านั้น   ตั้งแต่เราหายใจเข้าออก  เราพูด เราเขียน เราเดิน เรานั่ง  เรานอนเราทำงาน  เราเดินทาง  เรากินเราดูหนัง ฟังเพลง ร้องเพลงเขียนรูป อ่านหนังสือและอื่นอื่นอีกมากมายในชีวิตช่วงหนึ่งของเรา

ผมอยู่มาวันนี้ ๗๑ ปีแล้วชีวิตมาถึงวัยที่ไม่ต้องทำงานไม่ต้องแข่งขัน  แต่เป็นชีวิตที่ต้องดำเนินไป  เรามีเวลาวันหนึ่งเท่ากันทุกคนทุกชีวิต   แต่เรามีเวลาอยู่ไม่เท่ากัน  มากน้อยต่างกันชีวิตหนึ่งไม่มีเวลามากนัก  เพราะเราอยากทำอะไรมากมายหลายอย่าง  ทั้งเพื่อตัวเราเองและเพื่อผู้อื่น   ถ้าใครมีเวลามีอายุอยู่มาถึงวันที่อายุ ๗๐ ขึ้นไปจะมองเห็นความสุขที่ผ่านมาอย่างชัดเจนว่าเราได้ทำอะไรบ้างและอยากทำอะไรอีกอายุไม่ได้เป็นตัวจำกัดว่าเราต้องทำเท่านั้นเท่านี้   แต่ร่างกายและจิตใจต่างหากที่กำหนดว่าเราทำได้หรือไม่ได้ ดังนั้นเราต้องรักษาร่างกายและจิตใจของเราให้แข็งแรงเพื่อที่จะได้ทำสิ่งที่เราอยากทำให้ตัวเองมีความสุข และทำให้ผู้อื่นด้วยได้ความสุขมักอยู่กับร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งเสมอ