งดงาม!! ชมพระปรางค์วัดอรุณฯ หลังบูรณะเสร็จสิ้น

"พระปรางค์วัดอรุณฯ"  สถานที่สำคัญอีกหนึ่งสัญลักษณ์เด่นของประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร ...บัดนี้  กลับมาสวยงดงามอีกครั้ง หลังจากตลอดระยะเวลากว่า 5 ปี   หากใครผ่านไปริมแม่น้ำเจ้าพระยา คงจะได้เห็นภาพพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม       ราชวรมหาวิหาร  จะถูกบดบังความสวยงามด้วยโครงนั่งร้านมากมายเช่นเดียวกับผม  

กรมศิลปากรและวัดอรุณราชวราราม  ราชวรมหาวิหาร  ได้ร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์ "พระปรางค์วัดอรุณฯ" ครั้งใหญ่  ในรอบ 100 ปี  เนื่องจากองค์พระปรางค์เกิดการชำรุดทรุดโทรมอย่างหนักตามกาลเวลา    

รวมถึงบูรณะส่วนสำคัญ อย่าง พระมหามงกุฎเหนือยอดนภศูล องค์พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร   โดยใช้วิธีโบราณ  คือ การเปียกทอง  หรือ หุ้มทองคำแท้ น้ำหนัก 3 กิโลกรัม พร้อมประดับอัญมณี 1,955 เม็ด ซึ่งเกิดจากแรงศรัทธาของสาธุชน   ในการร่วมใจกันบูรณะพระมหามงกุฎแห่งเดียวในโลก ที่ประดิษฐานอยู่เหนือยอดนภศูลองค์พระปรางค์วัดอรุณฯ

โดยรอบพระมหามงกุฎ  เดิมมีกระดิ่งที่สร้างมาจากทองแดงประดิษฐานอยู่ทั้ง 4 ทิศ เปรียบเหมือนเทพยดาคอยปกปักษ์รักษาพระมหามงกุฎ   แต่ก็ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาเช่นเดียวกัน  ทางวัดจึงจะบูรณะกระดิ่งรอบพระมหามงกุฎยอดพระปรางค์วัดอรุณฯ ใหม่ด้วย การหล่อกระดิ่งจากทองคำ น้ำหนักกระดิ่งใบละ 1 กิโลกรัมรวม 4 ทิศ ใช้ทองคำรวม 4 กิโลกรัม  

"การที่ใช้ทองคำทำเป็นกระดิ่งในครั้งนี้  เพราะเป็นกระดิ่งที่ประดิษฐานอยู่รอบพระมหามงกุฎบนยอดพระปรางค์วัดอรุณฯ ที่เปรียบเหมือนสัญลักษณ์ของประเทศ จึงต้องนำสิ่งที่ดีที่สุด คงทนที่สุด เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อประเทศชาติ" 

เมื่อบูรณะองค์พระปรางค์เสร็จสมบูรณ์หมดแล้ว จะจัดงานสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 27 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 ถึง 5 มกราคม พุทธศักราช 2561 รวม 10 วัน 10 คืน

"วัดอรุณฯ"  หรือ "วัดแจ้ง"   เป็นวัดสำคัญของชาติอยู่คู่บ้านคู่เมืองไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์  และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและคนไทย นิยมเก็บภาพความสวยงามขององค์พระปรางค์ ทั้งภายในวัดและจากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา     ซึ่งช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ภาพพระปรางค์วัดอรุณฯ ก็จะงดงามแตกต่างกันไปด้วยPPTV PHOTO #อำพล ทองเมืองหลวง  #PPTVHD36  #PPTVNews  

#พระปรางค์วัดอรุณ