กลุ่มช่างปั้นปูนสดเพชรบุรี โรงงานเถ้าฮงไถ่ ราชบุรี ผู้สรรค์สร้างผลงานประติมากรรมสัตว์หิมพานต์และกระถางเซรามิก ประดับในสระอโนดาต ฐานของพระเมรุมาศกลุ่มช่างปั้นปูนสด จังหวัดเพชรบุรี ลงมือปั้นปูนตำเพื่อเก็บรายละเอียดโครงสร้างสุดท้ายของสัตว์ประจำทิศ ม้า โค สิงห์และสัตว์หิมพานต์ ที่จะนำไปประดับในสระอโนดาต ฐานของพระเมรุมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนี่เป็นอีกหนึ่งกลุ่มคนที่ร่วมใจกันสร้างสรรค์งานประติมากรรมที่ทรงคุณค่าเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีครั้งนี้ ช่างทุกคนที่นี่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า "งานครั้งนี้เป็นงานที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต แต่ไม่ว่าจะภูมิใจแค่ไหนก็ไม่อยากให้มีงานนี้เกิดขึ้น"โดยงานประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ที่ปั้นอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีถูกส่งมอบให้กรมศิลปากรกรไปลงสีแล้วกว่าร้อยชิ้น และเตรียมส่งมอบอีก 40 ชิ้นสุดท้ายที่อยู่ระหว่างปั้นแต่งเก็บรายละเอียดในวันศุกร์ที่ 1 กันยายนนี้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โรงงานเถ้าฮงไถ่เป็นผู้รับชอบในส่วนของกระถางเซรามิกที่จะใช้ประดับบริเวณโดยรอบของพระเมรุมาศทั้งหมด รวมไปถึงในอาคารสำคัญ คือ พระที่นั่งทรงธรรม ซึ่งกระถางที่ทำจัดทำขึ้นทั้งหมด เป็นทรงที่เป็นสัญลักษณ์ที่น้อมรำลึกถึงในหลวง คือ เลข 9 และลายต่างๆ ก็จะมีสัญลักษณ์บางอย่างแฝงอยู่อย่างเช่น ดาวเรือง ที่สื่อความหมายในภาษาอังกฤษถึง eternity life มีฉายาว่า Flower of 10,000 years แทนความหมายถึงความรักที่เป็นนิรันดร์ที่เรามีต่อในหลวง และในหลวงมีต่อพวกเรา นอกจากนี้ในดอกดาวเรืองแต่ละดอกจะมี 90 กลีบ แทนความรักที่ส่งต่อจากในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่รัชกาลที่ 10 ตรงกลางของดอกดาวเรืองจะมี 9 กลีบ แทนความหมายถึงพระองค์ท่านที่เป็นศูนย์กลางของหัวใจของพวกเราความพิเศษของการออกแบบกระถางเซรามิกสำหรับพระราชพิธีสำคัญครั้งนี้ เป็นภูมิปัญญาพื้นฐานของการเป็นหัตถกรรมดั้งเดิมเอาไว้ ร่วมกับการออกแบบที่มีความร่วมสมัย เป็นการผสมผสานกันระหว่างการทำงานหัตถกรรมในแบบดั้งเดิม และยังสะท้อนวัฒนธรรมที่เป็นพื้นถิ่น เป็นงานที่ผู้ออกแบบรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความภาคภูมิใจมากที่สุดและยากที่สุดในชีวิต รวมไปถึงคนงานของโรงงานเอง ต่างก็รู้สึกปลาบปลื้มกับการได้มีโอกาสถวายงาน เป็นงานสำคัญของชีวิตของพวกเขาเช่นกันPPTV PHOTO  #ชาติกล้าสำเนียงแจ่ม