อะเมซิ่งสปีด "แข่งเรือมาด" ประเพณีไทยโบราณ ที่สมุทรปราการวัดบางพลีใหญ่ จัดการแข่งขัน “เรือมาด” ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยมีเหล่าฝีพายจากหลากหลายพี้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมแข่งกัน ซึ่งการจัดการแข่งขันเรือมาดนี้จะจัดขึ้นก่อนงานประเพณีโยนบัว 1 วัน โดยเรือมาดนี้มีลักษณะ เป็นเรือขุดไม่เสริมกราบ หัวเรือแบน กว้าง (ไม่งอนมากเท่าเรือพายม้า และไม่เพรียวเล็กเหมือนเรือหมู) มีหลายขนาด  ถ้ามีขนาดใหญ่มักใช้ในการบรรทุกข้าวเปลือก ไม้ฟืน หิน โดยใช้แจวให้เคลื่อนที่ แต่ถ้าขนาดเล็กนิยมใช้บรรทุกของที่มีน้ำหนักน้อยกว่า หาปลา(ล้อมอวน) หรือ ถ้าหาเป็นเรือมาดที่มีรูปร่างเพรียวใช้จะสำหรับแข่งขัน เรือมาดขนาดเล็กนี้ใช้ไม้ถ่อไปตามทุ่ง หรือใช้พายนิยมขุดจากไม้ตะเคียนหรือไม้สัก ทั้งนี้เรือมาดคงเป็นรูปแบบเรือประจำถิ่นอันเก่าแก่ของภาคกลางประเทศไทย ปัจจุบันยังพบเห็นได้ทั่วไป ในปัจจุบันเรือมาดไม่ค่อยได้ถูกใช้งานแล้ว เพราะคนทำนาข้าวลดลง โดยส่วนใหญ่หันไปใช้เรือหางยาวใส่เครื่องเรือแทน ในพื้นที่อำเภอบางพลีใหญ่ จึงมีการนิยมเอาเรือแบบนี้มาพายแข่งกันในงานโยนบัวหลวงพ่อโต โดยมีการให้แต่ละตำบลใกล้เคียงส่งมาแข่งกัน นับเป็นกิจกรรมที่สนุก และคนคลองมักชอบที่จะมาชมกัน ทั้งนี้ประเพณีแข่งเรือ เป็นประเพณีหน้าน้ำของคนไทย เป็นการละเล่นในยามน้ำหลากที่สืบทอดมาแต่โบราณ และมักมีการแข่งเรือควบคู่ไปกับการทำบุญ ปิดทอง ไหว้พระและงานกฐิน ช่วยสร้างบรรยากาศให้งานบุญครึกครื้นขึ้นประเพณีแข่งเรือ เป็นการละเล่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยในชนบทถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้น้ำ ในช่วงเดือนสิบเอ็ดและเดือนสิบสอง ชาวบ้านเว้นว่างจากการทำไร่ทำนา เป็นโอกาสที่หนุ่มสาวได้พบปะเกี้ยวพาราสีกันการแข่งเรือมักมีการเล่นเพลงเรือ เพลงปรบไก่ เพลงครึ่งท่อน และสักวาโต้ตอบกันระหว่างหนุ่มสาวหลังการแข่งเรือ เป็นกรใช้ฝีปากไหวพริบและความเป็นเจ้าบทเจ้ากลอน โต้ตอบเกี้ยวพาราสีกัน ได้แสดงความสามารถทั้งหญิงและชาย ผู้ดูมีทั้งอยู่บนตลิ่ง และที่พายเรือกันไปเป็นหมู่ ต่างสนุกสนานกันทั่วหน้าภาพและเรื่อง : สมศักดิ์ เนตรทอง